Reisitingimused

1.Reisija kohustused ja vastutus
1.1. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi.
1.2. Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud Reisija võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.
1.3. Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
1.4. Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kadumisest, nende nõuetele mittevastavusest (passi aegumine, viisa puudumine või kehtivuse kaotamine vms) juhul, kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt, korvab Reisija.
1.4.1.Reisija vastutab oma reisidokumentide korrasoleku eest. Reisija kohustus on kontrollida oma passi vm. dokumendi vastavust nõuetele. Kui reis jääb ära või Reisija ei pääse reisile kehtivuse kaotanud, liiga lühikese kehtivusajaga dokumendi tõttu või on kaotanud või varastatud või osutub muul põhjusel sobimatuks, rakendab Reisikorraldaja reeglitekohaseid reisi tühistamise tingimusi, raha ei tagastata ja lisakulutusi ei hüvitata.
1.5. Grupireisi tellinud grupijuhi kohustused.
1.5.1. Grupijuht vastutab grupi informeerituse eest kõikides reisiga seotud küsimustes.
1.5.2. Grupijuhi kohustuseks on koguda vajalikud dokumendid viisade vormistamiseks, koostada grupi nimekiri, aidata ööbimiskohtades reisijuhil majutada reisijaid, vastutada reisijate distsipliini eest, teavitada gruppi kõigist reisil ettetulevatest muudatustest (ööbimised, hinnamuutused jne.).

2.Reisikorraldaja õigus reis ära jätta
2.1. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui:
2.1.1. Reisile ei ole kogunenud nõutav arv Reisijaid. Reisikorraldaja on kohustatud klientidele reisi ärajäämisest viivitamatult teatama.
2.1.2. Reisikorraldaja võimalused reisi teostada on muutunud oluliselt raskemaks sihtkohamaal või selle lähedal toimuva tõttu (sõda, loodusõnnetus, streik vms). Samuti kui mingil muul põhjusel võib reisijate julgeolek ohtu sattuda.
2.1.3. Transpordikompanii, mille teenustel pakutud reis põhineb, jätab ootamatult oma sõidud ära ja neid ei ole võimalik asendada.
2.2. Kui Reisikorraldaja on sunnitud temast sõltumatutel põhjustel reisi ära jätma, saab Reisija tagasi sissemakstud raha. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile.
2.3. Kui reisikorraldaja jätab reisi ära Reisijate vähesuse tõttu, on Reisijal õigus valida uus reis, tasudes hinnavahe. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse Reisijale hinnavahe.
2.4. Kui Reisija asendusreisi ei soovi, tagastab Reisikorraldaja talle kogu makstud raha.

3.Reisikorraldaja õigus lõpetada kokkulepe
3.1.Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

4. Reisiteenustest loobumine.
4.1. Reisija poolsel Reisiteenuste lepingust taganemisel muudel Tingimustes nimetamata juhtudel kohustub Reisija tasuma Reisikorraldajale hüvitist alljärgnevas suuruses:
4.1.1. 0% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 7 päeva;
4.1.2. 50% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 1 kuni 3 päeva;
4.1.3. 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud vähem kui päev või reisist loobutakse reisiga sammal päeval;

Autobussirent OÜ Juhatuse koosoleku poolt vastu võetud ja kinnitatud 29.09.2010